آلفا و بتا 2.5%

نیازهای مواد مغذی جوجه گوشتی از سن یک روزگی تا سن کشتار، متغیر بوده و هر دوره از پرورش نیازهای غذایی و فرمولاسیون جیره مخصوص به خود را دارا می‌باشد. بنابراین کنسانتره‌های دو مرحله‌ای شرکت آراز دام کبیر طبق آخرین دستاوردهای علم تغذیه طیور دنیا به گونه‌ای فرموله شده‌اند که مطابق با نیازهای مراحل مختلف پرورش جوجه گوشتی می‌باشد و استفاده از این کنسانتره از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است

نیازهای مواد مغذی جوجه گوشتی از سن یک روزگی تا سن کشتار، متغیر بوده و هر دوره از پرورش نیازهای غذایی و فرمولاسیون جیره مخصوص به خود را دارا می‌باشد. بنابراین کنسانتره‌های دو مرحله‌ای شرکت آراز دام کبیر طبق آخرین دستاوردهای علم تغذیه طیور دنیا به گونه‌ای فرموله شده‌اند که مطابق با نیازهای مراحل مختلف پرورش جوجه گوشتی می‌باشد و استفاده از این کنسانتره از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است