پیش مخلوط 5% دامی

5% PREMIX

پیش مخلوط شیری

 • افزایش شیر تولیدی و تداوم پیک شیردهی
 • رفع کامل نیاز دام به مواد مغذی کم مصرف
 • بهبود عملکرد تولید مثلی(تامین فسفر کافی)
 • کاهش ناهنجاری‌های متابولیکی
 • تقویت سیستم ایمنی (سطح مناسب ویتامین E )
 • کمک به حفظ PH مناسب شکمبه
 • کاهش خطای کارگری در زمان تولید کنسانتره ( خطا در وزن کشی و میکس)
 • عدم نیاز به وسایلی نظیر ترازوهای دقیق و میکرومیکسر
 • کاهش اتلاف مواد اولیه در زمان انبارداری

میزان مصرف : 50 کیلوگرم در هر تن کنسانتره گاو شیری

طبق نظر مشاور تغذیه مصرف شود


مکمل ویتامیه معدنی دامی بیسال (پایه)

 • بهبود عملکرد تولیدی دام
 • حفظ تولید و سلامتی
 • فحلی منظم
 • افزایش درصد باروری
 • کاهش سقط جنین
 • تقویت سیستم ایمنی
 • کاهش ورم پستان، جفت ماندگی و ...

توصیه و روش مصرف :

گاوهای شیرده :

150 تا 250 گرم به ازای هر راس دام در روز (15 کیلوگرم در هر تن کنسانتره)

تلیسه ها و گاوهای خشک:

50 تا 100 گرم به ازای هر راس دام در روز (10 کیلوگرم در یک تن کنسانتره)

گوساله های پروار :

50 تا 100 گرم در روز (10 کیلوگرم در یک تن کنسانتره پروار)

گوسفند و بز :

10 تا 20 گرم به ازای هر راس دام در روز

طبق نظر مشاور تغذیه گله مصرف شود.


آراز میکس سوپرSUPER

مکمل ویتامینه معدنی سوپر تولید

 • افزایش شیر تولیدی
 • بهبود سلامت سم و کاهش وقوع لنگش
 • (حاوی بیوتین)
 • کاهش ناهنجاری‌های متابولیکی
 • بهبود عمل کرد تولید مثلی ( تامین فسفر کافی )
 • تقویت سیستم ایمنی (سطح بالای ویتامینE )
 • تامین مواد معدنی کم مصرف
 • بهبود جذب مواد مغذی

توصیه و روش مصرف :

گاوهای تازه‌زا :

100 تا 150 گرم به ازای هر راس دام در روز (15 کیلوگرم در هر تن کنسانتره)

گاوهای سوپر تولید :

150 تا 200 گرم به ازای هر راس دام در روز (10 کیلوگرم در هر تن کنسانتره)

طبق نظر مشاور تغذیه مصرف شود.