خدمات آزمایشگاهی (آنالیز خوراک، مواد اولیه و آب):

جهت اطمینان از صحت و سلامت خوراک و آب آشامیدنی طی دوره پرورشی آزمایشات آب (بررسی سختی آب، TDS، میزان شوری و میزان سدیم . پتاسیم ،کلسیم، منیزیم و میزان آهک، آمونیاک، نیتریت، نیترات و کلیه آزمایشات میکروبی) و آزمایشات خوراک دام و طیور (شمارش میکرواورگانیسم‌ها و کلیفرمها، شمارش باکترهای هوازی و بی هوازی، شمارش کپک و مخمر، تشخیص مایکوتوکسین ها(B-G) ، جستجوی و شمارش اکلای، سالمونلا، استافیلوکوکوس و اندازه گیری درصد رطوبت، درصد خاکستر و خاکستر نامحلول در اسید، میزان انرژی متابولیسمی ، درصد پروتئین خام، درصد پروتئین قابل جذب در پتاسیم هیدروکسید، درصد چربی خام، ازت آزادTVN ، عدد پراکسید، درصد سدیم، کلسیم، فسفر، درصد اوره و اندازه گیری فلزات سنگیPb, Cd, Hg, As) ) توسط مجموعه شرکت آراز دام کبیر صورت می‌گیرد.

خدمات دامپزشکی:

تشخیص انواع بیماریهای باکتریایی، ویروسی و قارچی، ویزیت و مشاوره حضوری و غیر حضوری جهت تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها و انجام واکسیناسیون متناسب با شرایط منطقه توسط پرسنل متخصص شرکت آراز دام کبیر صورت می گیرد.

خدمات تغذیه‌ای (مدیریت پرورش ، جیره نویسی با اقلام خوراکی مناسب):

فرمولاسیون جیره‌ها با توجه به شرایط اقلیمی پرورش، تنوع اقلام خوراکی رایج در منطقه، تهیه جوجه یکروزه، مدیریت دما، رطوبت، تهویه، نور، بستر، دان خوری، آب خوری و ... با هدف تولید محصولات پروتئینی با کیفیت و مقرون به صرفه توسط متخصصین تغذیه شرکت آراز دام کبیر صورت می‌گیرد.